Fire enkle måter å beregne arealet av en sirkel på

Fire enkle måter å beregne arealet av en sirkel på

Det er ikke lett å beregne arealet til en sirkel, det er ikke så lett som å beregne arealet til et kvadrat eller rektangel. Imidlertid er det ikke alltid vanskelig å beregne arealet til en sirkel. Hvis vi kjenner formelen for en sirkels areal, kan vi selvfølgelig bestemme arealet til en sirkel. Det er mange måter å bestemme arealet til en sirkel, så lenge verdien av en del av sirkelen er kjent. For eks

Les mer

  Kjenn til typene forskningsmetoder

Kjenn til typene forskningsmetoder

I forrige artikkel diskuterte vi hva sosiale forskningsmetoder er og deres krav. I dette tilfellet, hva må oppfylles før du undersøker. Denne gangen vil vi se på hvilke typer forskningsmetoder. Generelt refererer forskningsmetodikken til tre dimensjoner, nemlig 1) forskningsmetoden som er benyttet som forskningsdesign, 2) fremgangsmåten som brukes til å samle inn data eller dataanalyseteknikker, og 3) dataanalyseprosessen. Ved

Les mer

  Prosessen med innføring og utvikling av islam i verden

Prosessen med innføring og utvikling av islam i verden

Islam ble først født i Mekka, Saudi-Arabia. Tilhengerne spredte islam gjennom forskjellige kanaler. En teori hevder at islam i verden kom inn via handelsruter. Da islam spredte sin religion og kultur til verden, pleide prosessen å være fredelig. Derfor mottok kongen til det vanlige folket det varmt. Bo

Les mer

  World in the Era of Guided Democracy

World in the Era of Guided Democracy

Siden uavhengighet til nå har verden gjennomgått forskjellige endringer i det politiske og økonomiske systemet. Demokratiet som vi føler i dag krever en lang prosess. Et av de demokratiske systemene som er implementert av verden er det styrte demokratiet som fant sted fra 1959 til 1965. Veiledet demokrati er et demokratisk system der alle beslutninger er sentrert om landets leder som da ble holdt av president Soekarno. Det

Les mer

  Historien om formuleringen og fødselen av Pancasila

Historien om formuleringen og fødselen av Pancasila

Det er alltid en historie bak en hendelse. Likevel, da Pancasila endelig ble legalisert som grunnlaget for vårt land. Det tar en lang prosess å komme dit. Det er også anspent. Det er ikke en overdrivelse hvis prosessen med å lage dette lands ideologi blir en av de viktigste historiene for verden. Se

Les mer

  Periodisk tabell over kjemiske elementer, komplett med bildetekster og bilder

Periodisk tabell over kjemiske elementer, komplett med bildetekster og bilder

Når du snakker om det periodiske systemet, må du som nå går på videregående være ganske kjent med denne tabellen? Kort sagt, det er en tabell som viser de kjemiske elementene ordnet etter atomnummer (antall protoner i en atomkjerne), periodisk konfigurasjon og kjemisk repetisjon. Denne tabellen er delt inn i fire blokker, nemlig -s, -p, -d og -f-blokker som vanligvis er delt i en periode basert på egenskapene: venstre er metallisk, høyre er ikke-metallisk. S-blokk

Les mer

  Biologiske filialer du bør kjenne til

Biologiske filialer du bør kjenne til

En av faggrenene du vil studere på skolen er biologi. Biologi er studiet av levende organismer og deres liv. En biolog vil studere struktur, funksjon, vekst, evolusjon, distribusjon, identifikasjon, til taksonomi. Selve biologien har utviklet seg raskt og utviklet seg. Som et resultat har mange nye grener av biologien dukket opp.

Les mer

  Celledivisjon av Meiosis

Celledivisjon av Meiosis

Celler reproduserer ved en delingsprosess. Celledeling er prosessen når celler deler seg i to eller flere. Det er av to slag, nemlig mitotisk divisjon og meiose. Mitose er prosessen der en somatisk celle multipliserer kromosomer i cellekjernen for å produsere to identiske datterceller. I mellomtiden er meiose en type kjernedeling som reduserer antall kromosomsett i to i datterceller.

Les mer
Hvordan definerer du hovedideen i et avsnitt?

Hvordan definerer du hovedideen i et avsnitt?

Hovedideen eller hovedideen er et tema som vil bli diskutert i et avsnitt. Et godt avsnitt har en hovedidee og noen få forklarende setninger. Hovedideen tjener som diskusjonstema, mens forklarende setning tjener til å forklare emnet. Et avsnitt må ha en hovedidee og forklarende setninger som er korrelert eller relatert. Så

Les mer

  Definisjon og prosess av fotosyntese

Definisjon og prosess av fotosyntese

Hvis dyr og mennesker skaffer energi fra andre levende ting gjennom mat, er planter organismer som er i stand til å gi sin egen mat. Denne prosessen kalles fotosyntese. Vi lærte en gang at klorofyll i planter er det som gjør at de kan fotosyntetisere. Fotosyntese er en prosess med anabolisme, som er prosessen med å ordne eller syntetisere komplekse molekyler fra forskjellige enkle molekyler. Der

Les mer

  Vitenskapelig metode: Definisjon, vilkår og trinn

Vitenskapelig metode: Definisjon, vilkår og trinn

Hva gjør vi når vi står overfor et problem? Svaret er definitivt på jakt etter en løsning eller en vei ut av problemet, ikke sant? Uansett vil det være middelmådig, ekstraordinært, enda mer vitenskapelig. En ting er sikkert, det er alltid visse måter vi kan gjøre på det. For problemer av vitenskapelig art, for eksempel, anerkjenner vi denne metoden som den vitenskapelige metoden. Den viten

Les mer

  4 Datainnsamlingsteknikker innen samfunnsforskning

4 Datainnsamlingsteknikker innen samfunnsforskning

Sosial forskning utføres for å løse problemer ved hjelp av teorien og kunnskapen som er blitt lært. Forskning er også et krav for studenter før de fullfører studiene. Gjennom sosial forskning kreves det at vi bruker materialet som er studert på den virkelige verden og anerkjenner mønstre som forekommer i samfunnet. Når vi f

Les mer

  Bevegelse av levende ting (planter)

Bevegelse av levende ting (planter)

En av egenskapene til levende ting er bevegelse. Ikke bare mennesker og dyr, planter beveger seg også som respons på stimuli de får. Men vet du hva slags plante er det? Planter utfører en bevegelse på grunn av stimulering, men bevegelsene er veldig begrensede, i motsetning til mennesker eller dyr. Beve

Les mer

  Reproduksjonssystemets struktur og funksjon hos mennesker

Reproduksjonssystemets struktur og funksjon hos mennesker

Alle organismer har en begrenset levetid. Derfor, for å opprettholde overlevelse, er fremtidige generasjoner nødvendig. Den biologiske prosessen der organismer produserer nye individer av sin egen art kalles reproduksjon. Hver type organisme har et annet reproduksjonssystem. I denne artikkelen vil vi diskutere reproduksjonssystemets struktur og funksjon hos mennesker.

Les mer

  5 eksempler på forklarende tekster om naturlige fenomener

5 eksempler på forklarende tekster om naturlige fenomener

Etymologisk kommer expalansi fra det engelske ordet,  Eksplanation, som betyr forklaring eller forklaring. Selve forklaringsteksten er en tekst som inneholder en forklaring på en hendelse eller fenomen. Enten det er relatert til naturen, sosialt, vitenskapelig eller kulturelt. Nå, i hvert tilfelle som skjer rundt oss, skjer det selvfølgelig ikke bare, ikke sant? De

Les mer

  Menneskelig åndedrettssystem, fra organer som er involvert i deres funksjoner

Menneskelig åndedrettssystem, fra organer som er involvert i deres funksjoner

Mennesker, som levende vesener, har egenskaper som katter, trær eller andre planter, nemlig å puste. Det bør imidlertid understrekes at luftveiene mellom levende ting ikke nødvendigvis er de samme, til og med forskjellige. Hos mennesker og planter for eksempel. Mens planter puster ved hjelp av stomatale porer i blader og lenticellporer i stengler, er mennesker avhengige av flere organer i kroppen. Og

Les mer

  Forståelse av symbiose og dets typer, fra mutulisme til parasittisme

Forståelse av symbiose og dets typer, fra mutulisme til parasittisme

Å leve sammen, eller det som på gresk kalles symbiose, er alle slags langsiktige og tette biologiske interaksjoner mellom to forskjellige biologiske organismer. I utgangspunktet er ethvert forhold mellom to populasjoner av arter (grupper av organismer) som lever sammen symbiotisk, uavhengig av om arten er gunstig, skadelig eller ikke har noen innvirkning på hverandre. Le

Les mer

  Definisjon av kinetisk energi og potensiell energi

Definisjon av kinetisk energi og potensiell energi

I hverdagen er energi veldig nær menneskeliv. Faktisk er det også behov for energi av menneskekroppen for å støtte ulike aktiviteter. På samme måte med forskjellige gjenstander rundt oss, påvirkes deres bevegelse sterkt av en energi. Det er mange ting eller hendelser som er nært knyttet til energi, for eksempel når du trener, spiller en sykkel, eller når vi ser et eple falle fra et tre. Det er to

Les mer

  Forstå fysiske og kjemiske endringer sammen med eksempler

Forstå fysiske og kjemiske endringer sammen med eksempler

Har du noen gang sett mødre hjemme lage karamell ved å steke sukker? Hva vil skje? Faktisk kan du se en endring i form av sukker, ikke sant? Hvor vil utseendet til stekt sukker bli brunsvart og sukkermolekyler (glukose) vil bli til karbondioksid og vanndamp. De aktuelle endringene kan kategoriseres i to, nemlig fysiske endringer i utseendet på sukker og kjemiske endringer i molekylet fra C6H12O6 (glukose) som skal brytes ned til CO2 og også H2O. Så

Les mer

  Forstå normer og slag

Forstå normer og slag

Mennesker kalles også sosiale vesener så vel som individer. Det sies å være et sosialt vesen fordi mennesker ikke kan oppfylle sine egne behov, så de har en tendens til å leve i grupper. Mennesker er også individuelle skapninger, med tanke på at hver person har forskjeller i offentlige og private interesser, slik at disse forskjellene vil føre til konflikt. For å sk

Les mer
Momentum og impulser i fysikk

Momentum og impulser i fysikk

Har du noen gang vært vitne til en kollisjon mellom to biler på en motorvei? Hva skjer når to kjøretøy kolliderer? Sett fra fysikk, avgjøres hvorvidt en kollisjon er dødelig eller ikke, av kjøretøyets momentum. For å forstå mer om dette, la oss studere materialet om fart og impuls.I fysikk er momentum definert som størrelsen på et bevegelig objekt. Mengden mome

Les mer

  Definisjon, egenskaper og struktur av overbevisende tekst

Definisjon, egenskaper og struktur av overbevisende tekst

Har du noen gang blitt overtalt og overtalt noen til å gjøre noe? I så fall er denne aktiviteten et eksempel på anvendelse av det som kalles en overbevisende tekst. Overbevisende er kommunikasjon som tar sikte på å invitere eller overtale noens holdning eller atferd slik at de handler i samsvar med det som forventes av personen som inviterer dem. Gene

Les mer

  Kjenn de 7 verdensdelene i verden

Kjenn de 7 verdensdelene i verden

Med et område på mer enn 300 millioner kvadratkilometer er verden unektelig et stort sted. Ikke bare beskriver den menneskets generelle tilstand over hele jorden - ja, dens sivilisasjon, erfaring eller historie, den handler også om alt som er på den, inkludert hav og land, hav og kontinenter. I denne artikkelen vil vi diskutere videre om verdensdelene. Kon

Les mer

  Begrepet mengde og måleenhet

Begrepet mengde og måleenhet

Vi identifiserer ofte et objekt med ordene lang, kort, høy, lav, til tung og lett. Men når vi ønsker å sammenligne visse objekter, trenger vi et måleverktøy for å finne ut hvor høyt eller hvor tungt et objekt er. Nå har vi verktøy som målere og skalaer for å måle mengder og enheter. Før disse to verktøyene ble oppfunnet, brukte vi vanligvis lengder, alen eller trinn for å finne lengden på et objekt. Vi klassifiserer

Les mer

  Hva er tredimensjonal kunst?

Hva er tredimensjonal kunst?

Kunst er en gren av kunst skapt av mennesker med visuell teknologi som uttrykksmiddel for kunstneriske ideer. Fremveksten av kunstgrenen kan gi fleksibilitet i å uttrykke uttrykk i form av fysiske verk som inneholder estetiske og kunstneriske elementer. Men vet du at det i kunst er det som kalles tredimensjonal kunst?

Les mer

  Distribusjon av flora og fauna i verden

Distribusjon av flora og fauna i verden

Verden er et rikt land. Opptar Ring of Fire ( Ring of Fire ), vulkansk jord som inneholder høye mineraler og næringsstoffer, gjør at plantene i dette landet kan trives. Tilgjengeligheten av rikelig mat fra planter bidrar til å bevare ville dyr i økosystemet. Derfor er fordelingen av flora og fauna i verden veldig variert. Men

Les mer

  Virusstruktur og forklaring

Virusstruktur og forklaring

Noen av oss kan skjelve umiddelbart når de hører ordet virus. Videre er viruset på dette tidspunktet en av fiendene som det ikke er noen måte å overvinne det på. Det er ikke overraskende at viruset er så forferdelig. Virus er mikroskopiske (super små) organismer som er spredt i forskjellige deler av verden. Så mang

Les mer

  Omkretsformel og hvordan man beregner den

Omkretsformel og hvordan man beregner den

Bil- og motorsykkeldekk er sirkulære, platene er også sirkulære, flaskehettene er også sirkulære, og til og med mange veggklokker har en sirkulær form. Denne ene flate bygningen møter vi ofte i hverdagen slik at formen blir kjent. Nå er det på tide at du blir kjent med denne ene flate formen, om definisjonen og også formelen for sirkelens omkrets. Det er og

Les mer

  Utskillelsessystem hos mennesker, hvilke organer rolle?

Utskillelsessystem hos mennesker, hvilke organer rolle?

Utskillelsessystemet er en prosess for å fjerne metabolske avfallsstoffer som ikke lenger brukes av kroppen. Dette stoffet kan være karbondioksid, urin, urea, svette og andre forbindelser som er giftige (gift). Hvis ikke fjernes, vil alle disse stoffene akkumuleres i kroppen og ha potensial til å forårsake helseproblemer. Nå

Les mer

  Kjeglevolumformler du kan lære

Kjeglevolumformler du kan lære

Hvem elsker iskrem? Dessuten iskrem som bruker kjegler. Det er veldig bra, det er kaldt og søtt også. Så, har noen noen gang lurt på hvor mye volum is som skal fylles i en kjegle til den er full? Er det noen som vet hvordan man skal beregne volumet på denne isen? Wow, hvis ikke, er dette en mulighet for deg å lære formelen for volumet på en kjegle og også hvordan du beregner den. Men før

Les mer

  Betydningen og betydningen av Pancasila som statsstiftelsen

Betydningen og betydningen av Pancasila som statsstiftelsen

Den enhetlige staten i republikken for verden (NKRI) følger sterkt Pancasila som et sterkt fundament og retningslinje for å oppnå statlige mål. Allikevel for samfunnet har tolking av Pancasila en veldig bred betydning i livets ledd. Betydningen av Pancasila i livet er statens grunnleggende filosofi eller filosofi. Det

Les mer

  Hva er prinsippene for geografi?

Hva er prinsippene for geografi?

Ordet geografi kommer fra gresk, nemlig geo som betyr jord og grafoer som betyr beskrivelse. I dag kjenner vi geografi som en vitenskap som studerer likhetene i beliggenhet og romlige forskjeller mellom fysiske og menneskelige fenomener på jordoverflaten. Geografi har også geografiske prinsipper som brukes til å forklare ulike geografiske fenomener. D

Les mer

  Seks måter å skrive et godt og riktig akademisk essay

Seks måter å skrive et godt og riktig akademisk essay

Et essay er en type tekst som har vært kjent siden 1500-tallet og ble introdusert av en fransk filosof ved navn Montaigne. Han skrev en bok som inneholder flere anekdoter, så vel som hans observasjoner om essays. Måten å skrive essays i dag er absolutt veldig forskjellig fra hundrevis eller til og med tiår siden, spesielt akademiske essays. I d

Les mer
Historie om IKT-utvikling

Historie om IKT-utvikling

Som brukere av smarttelefoner, internett, bærbare datamaskiner og så videre er vi absolutt kjent med informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I sin reise er informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) en bred paraply av terminologi som inkluderer alt teknisk utstyr for behandling og formidling av informasjon.IK

Les mer

  Bli kjent med ledning, konveksjon og stråling i varmeoverføring

Bli kjent med ledning, konveksjon og stråling i varmeoverføring

Har du noen gang prøvd å legge en jernskje i varmt vann? Hvis dette gjøres, beveger varmen fra den nedsenket enden av skjeen seg gradvis til den andre enden som ikke er nedsenket. Dette kalles overføring av varme fra et objekt med høy temperatur til et objekt med lav temperatur. Varme eller varme er en form for energi, som er allment tilgjengelig i hverdagen. Varm

Les mer

  Deduktivt og induktivt, to typer avsnitt du bør vite

Deduktivt og induktivt, to typer avsnitt du bør vite

Deduktivt og induktivt er to typer avsnitt som vi vanligvis støter på når vi studerer verdensspråkstimer. Begge har spesielle funksjoner som skiller dem ut. Selve avsnittet er en sammensetning av mange setninger og inneholder en idé. Det er ideens posisjon som er måten å kategorisere deduktive og induktive avsnitt. Ved de

Les mer

  Definisjon og typer kooperativer

Definisjon og typer kooperativer

Noen av oss er absolutt kjent med begrepet kooperativ, ikke sant? Hvis det vises til lov nr. 17 av 2012 artikkel 1, er et kooperativ en juridisk enhet opprettet av en person eller en kooperativ juridisk enhet, med separasjon av eiendelen til medlemmene som kapital for å drive en virksomhet, som oppfyller vanlige ambisjoner og behov.

Les mer

  Kjenn jordens lag og deres kjemiske ordninger

Kjenn jordens lag og deres kjemiske ordninger

Til dags dato er det bare kjent at en planet er bebodd av levende ting, nemlig jorden. Bortsett fra tilstedeværelsen av vann, har jorden også et atmosfærelag som beskytter oss mot eksponering for solstråling, så temperaturen er trygg for levende ting. Derfor kan vi utføre våre daglige aktiviteter på jorden. Men vi

Les mer

  Bevegelse av levende ting (mennesker)

Bevegelse av levende ting (mennesker)

En av egenskapene til levende ting er bevegelse. Generelt kan bevegelse tolkes som å skifte sted eller endre posisjonen til en del av eller hele kroppen til et levende vesen. Men har du noen gang spurt hvorfor mennesker kan stå oppreist og bevege seg fritt? Hva spiller en rolle i bevegelse hos mennesker?

Les mer
Eksempler på relasjoner og funksjoner i matematikk

Eksempler på relasjoner og funksjoner i matematikk

Bare så du vet, relasjoner eksisterer også i matematikk, vet du. Forhold eksisterer i materialet angående sett. Forhold er regler som forbinder medlemmer av et sett med andre medlemmer av settet. Forholdet fra sett A til sett B forbinder medlemmer av sett A til medlemmer i sett B. I denne muligheten vil vi lære om eksempler på relasjoner og deres egenskaper, samt forskjellige eksempler på problemer som kan hjelpe deg med å forstå dette materialet bedre.Eksemple

Les mer

  Opprinnelsen til de forskjellige verdensforfedrene

Opprinnelsen til de forskjellige verdensforfedrene

Verden er en veldig mangfoldig og unik nasjon, det er mer enn 300 etnisiteter eller etniske grupper som bor på forskjellige øyer i verden. Fra Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi og Papua, for ikke å nevne de små øyene som vi ikke bare kan glemme. Med dette mangfoldet vil selvfølgelig spørsmålet oppstå, hvor er opprinnelsen til verdens forfedre? Teorien

Les mer

  Typer av brøker og eksempler

Typer av brøker og eksempler

Noen mennesker synes matematikk er vanskelig, selv om denne vitenskapen er veldig nært knyttet til vår hverdag. I matematikk vil vi finne brøker. Hva er brøker? Eventuelle typer brøker og så videre. Brøker er tall som kan uttrykkes i formen "a / b" der a og b er heltall og b = 0. Hvor for tallet kalles a teller og tallet b kalles nevner og i hovedsak er transaksjoner i brøker hvordan man forenkler teller og nevner. . Å fo

Les mer

  Geometri linjer og serier

Geometri linjer og serier

I matematikk er et tallmønster en ordning med flere tall som danner et bestemt mønster. Flere typer tallmønstre inkluderer jevne, odde, aritmetiske og geometriske mønstre. I dag skal vi diskutere to typer tallmønstre, nemlig geometrisk linje og geometriske serier. En geometrisk linje er en sekvens av tall sammensatt av termer som har faste proporsjoner. Den

Les mer

  Bli kjent med 5 typer vev i planter og deres funksjoner

Bli kjent med 5 typer vev i planter og deres funksjoner

Den minste enheten i levende ting kalles cellen. Celler som har samme form og funksjon når de er samlet, danner et nettverk. Som to forskjellige typer levende ting er kroppssammensetningen til vev hos dyr og planter selvfølgelig ikke den samme. Plantevev er delt inn i 5 for å utføre forskjellige funksjoner, nemlig meristemvev, epidermalvev, parenkymvev, støttevev og transportvev. La o

Les mer

  Typer av kvalitativ datainnsamlingsteknikk

Typer av kvalitativ datainnsamlingsteknikk

Når vi gjør forskning, trenger vi temaspesifikke data for å analysere. Dataene er innhentet ved datainnsamlingsprosessen. Selve datainnsamlingen er et forskningsstadium når forskere bruker vitenskapelige teknikker for å skaffe systematiske data for analyseformål. Datainnsamlingsteknikker kan være kvantitative eller kvalitative. Kvanti

Les mer

  Tverrgående og langsgående bølger, forskjellen?

Tverrgående og langsgående bølger, forskjellen?

Fenomener relatert til vibrasjoner, lyder og bølger forekommer ofte rundt oss. Bare si vibrasjonene fra et jordskjelv, lyden av fugler som kvitrer og bølgene av sjøvann. I denne diskusjonen vil vi bli kjent videre med det siste fenomenet, nemlig bølger. Så, hva menes med bølger? Bølger er vibrasjoner som forplanter seg. For ek

Les mer
Påføringen av Pancasila fra tid til annen

Påføringen av Pancasila fra tid til annen

Pancasila er grunnlaget for staten så vel som ideologien til verdensnasjonen. Pancasila selv kommer fra sanskrit-språket, nemlig panca som betyr fem, og sila som betyr grunnleggende. Pancasila som grunnlag for staten har utviklingen fra hver periode med forskjellige ledere. I sin manifestasjon har Pancasila alltid sine opp- og nedturer.I

Les mer

  Bestemme grenseverdien for utløsningsfunksjonene

Bestemme grenseverdien for utløsningsfunksjonene

Grensen for trig-funksjonen er definert som den nærmeste verdien til en vinkel i trig-funksjonen. Denne beregningen kan erstattes som grensen for en algebraisk funksjon, men med en trigonometrisk funksjon som må endres først. Den trigonometriske funksjonen må konverteres til en trigonometrisk identitet for en ubestemt grense, som er en grense som, hvis den blir erstattet, vil være 0. I ti

Les mer

  Matematiske spørsmål for trinn 4, 5, 6 som kan hjelpe deg med å forstå studiemateriell

Matematiske spørsmål for trinn 4, 5, 6 som kan hjelpe deg med å forstå studiemateriell

Grad 4, 5 og 6 er viktige tider for de av dere som for tiden går på barneskolen. På dette stadiet har du begynt å lære forskjellige typer materiale som vil forberede deg til neste utdanningsnivå, nemlig ungdomsskolen. En av leksjonene du må følge nøye, er matematikk. Det er mye nytt materiale som dukker opp på ungdomsskolen fra forskjellige typer materiale i trinn 4, 5 og 6. Nå er en

Les mer
Forstå helheter og eksempler

Forstå helheter og eksempler

Å snakke om matematikk er absolutt ikke komplett uten å diskutere tall. Selve tallet er et matematisk konsept som brukes til oppregning og måling. Symbolet eller symbolet som brukes til å representere dette (et tall) kalles et tall- eller tallsymbol. I matematikk har begrepet antall blitt utvidet gjennom årene til å omfatte nuller, negative tall, rasjonelle tall, irrasjonelle tall og komplekse tall.Forstå

Les mer

  Innflytelsen av fremme av vitenskap og teknologi på verden

Innflytelsen av fremme av vitenskap og teknologi på verden

Teknologisk fremgang vokser for tiden veldig raskt, dette er uunngåelig fordi det er mange innovasjoner som har blitt resultatet av utviklingen av vitenskap og teknologi (vitenskap og teknologi). Dette har selvfølgelig en positiv innvirkning på et land, slik at det kan føre til raskere utvikling og utvide horisonter og utdanne folket. De

Les mer

  Kjenn det elektromagnetiske bølgespektrumet

Kjenn det elektromagnetiske bølgespektrumet

Elektromagnetiske bølger er bølger som har elektriske og magnetiske energiladninger uten behov for forplantningsmedier. Vi kan finne mange bruksområder for elektromagnetiske bølger i hverdagen, for eksempel teknologien til røntgen, mikrobølger og signalet som mottas av smarttelefoner. Basert på lengden eller frekvensen, kan elektromagnetiske bølger klassifiseres i det elektromagnetiske bølgespekteret. Det ele

Les mer

  Diverse dyreoppdrett måter

Diverse dyreoppdrett måter

Reproduksjonsmåten for levende ting er veldig variert. Avl gjøres ved å leve ting for å sikre at de får avkom for å bevare arten sin fra utryddelse. Derfor er reproduksjon en av de grunnleggende egenskapene som enhver levende ting besitter. Hver levende ting har en unik reproduksjonsmåte for deres respektive arter. I utga

Les mer
Hva er BMI eller kroppsmasseindeks?

Hva er BMI eller kroppsmasseindeks?

Body Mass Index (BMI) eller på engelsk kalt Body Mass Index (BMI) er en enkel beregning som kan gi grunnleggende informasjon om kroppsfett basert på kroppsvekt og høyde. Denne metoden brukes til å forutsi risikoen for helseproblemer som en person opplever. Enten det er forårsaket av overvekt eller undervekt.BMI b

Les mer

  Struktur og språk i biografisk tekst

Struktur og språk i biografisk tekst

Hvem kjenner ikke Raden Ajeng Kartini, en nasjonalhelt som er kjent som pioneren for fremveksten av urfolks kvinner. Historien hennes, som er oversatt til en rekke biografiske tekster, er en kilde til motivasjon for kvinner til å fortsette å bevege seg fremover og oppnå for å oppnå sine drømmer og ambisjoner uten å være begrenset av kjønn. Selv om

Les mer

  Proteinsyntese, hva og hvordan skjer det?

Proteinsyntese, hva og hvordan skjer det?

Kroppen trenger mange stoffer for å holde seg sunne, hvorav den ene er protein. Proteiner, eller på gresk, kalles protos (fremst) i seg selv, er komplekse organiske forbindelser med høy molekylvekt som er polymerer av aminosyremonomerer som er knyttet til hverandre (animosyrekjeder) med peptidbindinger. Pr

Les mer

  Biologisk mangfoldsnivåer og eksempler

Biologisk mangfoldsnivåer og eksempler

Hver levende ting og organisme som bor på denne jorden har forskjellige egenskaper, størrelser, former og farger. Mangfoldet av egenskaper ved levende ting skyldes tilstedeværelsen av biologisk mangfold eller biologisk mangfold. Biodiversitet eller biologisk mangfold kan forekomme på forskjellige nivåer av livet, fra lave organismer til høyere organismer. Gener

Les mer

  Komplette trigonometriske tabeller fra 0 til 360º

Komplette trigonometriske tabeller fra 0 til 360º

Å snakke om trigonometriske problemer er absolutt ikke langt fra den trigonometriske tabellen, som i dette tilfellet vil bidra til å løse forskjellige trigonometriske verdier fra en vinkel. De trigonometriske verdiene i seg selv inkluderer sinus, cosinus og tangens. Sinus (sin) er forholdet mellom siden av trekanten foran hjørnet og hypotenusen; Cosine (cos) er forholdet mellom sidene av trekanten på hjørnet og hypotenusen; mens Tangent (tan) er forholdet mellom siden av trekanten foran hjørnet og siden av trekanten som er på hjørnet. Alle di

Les mer

  Hvordan lage poesi som du enkelt kan mestre

Hvordan lage poesi som du enkelt kan mestre

Du kan skaffe kreativitet og fantasi i alle former, fra bilder, videoer, musikk, til og med skriving. En av formene for kreativitet og fantasi som er skrevet inn er poesi. Disse to tingene er virkelig en av måtene å lage poesi du kan gjøre, men det er mange flere ting du må ta hensyn til. Poesi er et litterært verk i form av å uttrykke hjertet til en forfatter som inkluderer rytme, tekster, rim og rytme på hver linje. Pakket

Les mer
Definisjon av lov og dets elementer

Definisjon av lov og dets elementer

Verden er et land som trenger å opprettholde lov og rettferdighet, og dette er blitt uttalt i grunnloven fra 1945. Med lovens eksistens kan det bli et grunnleggende grunnlag for å regulere regjeringens drift og skape rettferdighet og orden i samfunnet. Hva er loven?Definisjonen av lov er en samling regler som regulerer menneskelig atferd i samfunnet, og det er sanksjoner for overtredere. L

Les mer

  Teorien om innflytelse av hinduistisk buddhisme i verden

Teorien om innflytelse av hinduistisk buddhisme i verden

Du må være kjent med Borobudur-tempelet, Prambanan-tempelet og andre relikvier - i form av påskrifter og så videre, som er spredt i verden og blir populære turistobjekter. Dette er bevis på at innflytelsen fra hinduisme og buddhisme i verden er ganske stor og er en av de som har dannet kulturelt mangfold i landet. Hind

Les mer
Forstå posisjonen og funksjonen til Pancasila

Forstå posisjonen og funksjonen til Pancasila

Pancasila er grunnlaget for verdensstaten. Med henvisning til dette brukes Pancasila også som en referanse i alle statlige politiske utforminger, sammen med grunnloven. Men ikke bare det, Pancasila er også ideologien til nasjonen som betyr at Pancasila er vår guide, som borgere i verden, i å oppføre seg.Panca

Les mer

  Forstå Krebs-syklusen i mobil respirasjon

Forstå Krebs-syklusen i mobil respirasjon

Som andre levende ting, må celler utføre metabolisme for å produsere energi, hvorav den ene er gjennom respirasjon. Cellular respirasjon kan være aerob, noe som betyr at det innebærer fullstendig nedbrytning av substratet i nærvær av oksygen. Aerob respirasjon finner sted i mitokondriene i cellen og produserer mer energi. En av

Les mer

  Kubevolumformler og eksempeløvelser

Kubevolumformler og eksempeløvelser

Har du noen gang spilt Rubic Cube ? Et puslespill der du må matche fargene på hver side. Dette leketøyet har en terningform, en av byggesteinene som vi burde kjenne. Bortsett fra rubik terningpuslespillet , finner vi vanligvis også denne terningformen i matbokser eller forskjellige oppbevaringsbokser, samt terninger i slangen og stigen. Vi

Les mer

  Forstå de kolligative egenskapene til løsninger

Forstå de kolligative egenskapene til løsninger

Den roterende isleverandøren tilfører alltid bordsalt til isbitene når han lager isruller. Vet du hvorfor dette ble gjort? Undersøk det, tilsetning av salt er ment slik at isbitene ikke smelter raskt med tanke på at det å lage roterende is krever en kald temperatur i en viss tid. Denne hendelsen kan forklares i konseptet med løsningens kolligative natur. Hva m

Les mer

  Maritime riker i verden (hindu-buddhist)

Maritime riker i verden (hindu-buddhist)

Maritime riker refererer til riker hvis økonomi er avhengig av handel og skipsfart. I verden vant de maritime kongedømmene i sin tid. Mange maritime riker i verden var opprinnelig innvandrere, og grunnla da riker i verden. Så mange som 6 hindu-buddhistiske maritime riker ble registrert som hadde avgjort og kontrollert en del av verden. I

Les mer

  Avhengig av kilde, her er hvordan du skriver riktig bibliografi

Avhengig av kilde, her er hvordan du skriver riktig bibliografi

Noen av dere er absolutt kjent med begrepet bibliografi, ikke sant? Også kalt en bibliografi, dette er i utgangspunktet en liste som inneholder navnet på forfatteren, tittelen på artikkelen, forlaget, identiteten til utgiveren og utgivelsesåret for en bok eller annen studie som brukes som kilde eller referanse for en forfatter når han skriver et vitenskapelig arbeid. Å s

Les mer

  Bestem den kvadratiske funksjonen

Bestem den kvadratiske funksjonen

Når du finner en ligning av formen ax2 + bx + c = 10 der a, b og c er reelle tall og a ≠ 0, kalles det en kvadratisk ligning. Noen eksempler inkluderer 3x2 + 8x + 9 = 0 eller x2 + 2x + 1 = 0. En kvadratisk ligning er relatert til den kvadratiske funksjonen til formen f (x) = ax2 + bx + c hvor a og b er koeffisienter og c er en konstant der a ≠ 0. Kva

Les mer
Tre variable lineære ligningssystem og løsningsmetode

Tre variable lineære ligningssystem og løsningsmetode

I arkitektur er det matematiske beregninger for å bygge bygninger, hvorav den ene er et system med lineære ligninger. Systemet med lineære ligninger er nyttig for å bestemme koordinatene til skjæringspunktene. Korrekte koordinater er avgjørende for å produsere en bygning som samsvarer med skissen. I denn

Les mer

  5 Jordens teori

5 Jordens teori

Jorden er planeten der vi lever som mennesker og forskjellige andre levende ting. I solsystemet er jorden den tredje planeten fra solen etter kvikksølv og venus. Inntil nå er det ikke funnet noen annen planet som har tegn på levende ting i tillegg til jorden. Men har du noen gang tenkt på teorien om jorddannelse? I

Les mer

  Forståelse av vektorer i matematikk og fysikk

Forståelse av vektorer i matematikk og fysikk

Vektor i matematikk og fysikk kan defineres som geometriske objekter som har størrelse og retning. Vektoren er avbildet med en pil, der pilens bunn viser et fangstpunkt (startpunkt) for en vektor, lengden på pilen indikerer størrelsen eller verdien på vektoren (jo lenger pilen er, desto større er verdien eller verdien på vektoren, og omvendt) , mens pilen indikerer retningen til vektoren. Sk

Les mer

  Hvordan beregne SBMPTN bestått karakter for 2020

Hvordan beregne SBMPTN bestått karakter for 2020

Nasjonal eksamen nærmer seg, gutter ! I tillegg til å fullføre forberedelsene til FN og UNBK, er det en ting til som ikke skal glemmes: college registrering! Selv om registrering via SNMPTN-ruten er stengt, er det fortsatt andre muligheter for deg å komme inn på offentlige universiteter, hvorav den ene er gjennom SBMPTN 2020. I mo

Les mer

  Strukturen i nervesystemet hos mennesker

Strukturen i nervesystemet hos mennesker

Menneskekroppen har et reguleringssystem for kroppsaktiviteter kjent som et reguleringssystem. Reguleringssystemet hos mennesker inkluderer nervesystemene, hormonelle og sensoriske systemer. Nervesystemet fungerer raskt som svar på endringer. Det er to funksjoner her, nemlig som mottaker og leder av stimulering til alle kroppsdeler.

Les mer
Kjennetegn ved sosial endring og eksempler rundt oss

Kjennetegn ved sosial endring og eksempler rundt oss

Over tid vil det være endringer som oppstår. Faktisk kan endring forekomme på forskjellige måter, hvorav den ene er i samfunnets orden eller struktur. Struktur er et mønster av forhold som eksisterer mellom elementer i samfunnet som vil ha innvirkning på å endre tankesett som blir mer innovative, utvikler holdninger, og også endrer det sosiale livet slik at det blir bedre enn før. Dette er

Les mer

  Nettskoler, den siste måten å lære i moderne tid

Nettskoler, den siste måten å lære i moderne tid

Teknologi bringer forskjellige typer endringer innen forskjellige felt. Ikke heng etter på utdanningsområdet. Tidligere kjenner du allerede til en av endringene som har skjedd i utdanningsverdenen. Nemlig et eksamenssystem som bruker datamaskiner. Dette systemet anses å være godt nok til å redusere andelen juks på eksamen. Borts

Les mer
Fordeler og ulemper ved Rutherfords Atomic Theory

Fordeler og ulemper ved Rutherfords Atomic Theory

I tillegg til utviklingen av vitenskapen, ble en rekke teorier om atomet utviklet av forskere og påvirket menneskets sivilisasjon, spesielt med fremgang innen fysikk, kjemi og biologi. Med utviklingen av vitenskapen om atomer kan vi finne ut hvordan arrangementet av atomer eller hvordan atomer reagerer med hverandre for å danne en binding.En

Les mer

  Kjennetegn på poesi du bør vite

Kjennetegn på poesi du bør vite

Kjenner du venner som heter poesi ennå? Hvis du hører poesi, rim og rim, kan du ofte høre dem. Det er synd hvis du ikke vet dette, selv om dette er en interessant form for litterært arbeid. For å kunne kjenne poesi godt, må du vite poesiens betydning og egenskaper. På den måten vil du finne det lettere å gjenkjenne dette senere. La oss

Les mer

  3 typer kollisjoner i momentum og impulser

3 typer kollisjoner i momentum og impulser

I teorien kan kollisjonen eller varp også sies å være en refleksjon. Dette er fordi et objekt beveger seg rundt et annet objekt som er stille eller beveger seg. Hvert resultat av kollisjonen har to forskjellige tegn, noen er perfekte og ufullkomne (tilfeldige) og andre er bare delvise. Et eksempel i hverdagen som ofte finnes, er en hammer og negler som blir truffet. Ba

Les mer
Organisering av livet i levende ting og deres forklaring

Organisering av livet i levende ting og deres forklaring

I omfanget av biologi består organisasjonen av levende ting av ulike organisasjonsnivåer som spenner fra det enkleste til det mest komplekse nivået. Hvor hvert nivå har sin egen unikhet. Dette nivået starter fra nivået av molekyler, celler, vev, organer, organsystemer, organismer eller individer, populasjoner, samfunn, økosystemer, biomer og biosfæren.For å be

Les mer

  Kjenn begrepet Newtons lov som grunnlaget for klassisk mekanikk

Kjenn begrepet Newtons lov som grunnlaget for klassisk mekanikk

Newtons lov er en lov som beskriver forholdet mellom kreftene som virker på en gjenstand og bevegelsen forårsaket av den. Denne bevegelsesloven er grunnlaget for klassisk mekanikk som er beskrevet i fysikkens tre lover. Som navnet antyder, ble Newtons lov først fremmet av Sir Isaac Newton (1643 - 1722), en engelsk fysiker, matematiker og filosofiekspert. På

Les mer

  Begynnelsen av kolonialisme og imperialisme i verden

Begynnelsen av kolonialisme og imperialisme i verden

Lenge før uavhengighet var verden i en periode med kolonialisme og imperialisme. Kolonialisme er en forståelse av kontrollen av territoriet eller staten av andre nasjoner med sikte på å utvide nasjonens territorium. I mellomtiden er imperialisme et politisk system som tar sikte på å kolonisere andre land for større makt og fordeler. I ver

Les mer
Bakgrunn for ankomst av vestlige nasjoner til verden

Bakgrunn for ankomst av vestlige nasjoner til verden

Siden eldgamle tider har verden vært primadonna for fremmede nasjoner. Spredt mellom to hav og to kontinenter har gjort verden til et av landene med rikelig naturlig rikdom. I tillegg er verden i en internasjonal handelsvei, slik at stadig flere vestlige nasjoner kommer til verden for å bare stikke innom eller handle.Ve

Les mer

  Bli kjent med mikroskopet og dets deler

Bli kjent med mikroskopet og dets deler

Noen av dere kan være godt kjent med mikroskop. Et mikroskop er et verktøy som brukes til å se gjenstander som er for små til å sees med det blotte øye. Vanligvis finner vi dette i nesten alle laboratorier. Hans jobb var å være i stand til å observere små organismer (mikroskopiske). Basert på lyskilden er mikroskopet delt i to, nemlig lysmikroskopi og elektronmikroskopi. Selve lysm

Les mer

  Forstå skala: Formler og eksempelproblemer

Forstå skala: Formler og eksempelproblemer

Da vi var på skolen, så vi ofte en ball som skildret et kart over verden, ja det var en klode. Globen antas å være en kopi av verden med alle detaljer av øyer i forskjellige verdener. Selv utstyrt med koordinater, er det ikke galt hvis kloden også kalles en kopi av verden. Visste du imidlertid at når du lager en jordklode av en viss størrelse, er det en skala beregning? Så, hva

Les mer

  Grunnleggende konsepter for tegningsmodeller

Grunnleggende konsepter for tegningsmodeller

I tegningsprosessen krever det ikke bare muligheten til å sette alle ideene i tegnemediet. Men du må kjenne konseptene og prosedyrene som må brukes i tegningsprosessen. Spesielt i prosessen med å tegne en modell, tar det en kombinasjon av synet og målte håndbevegelser for å danne et bilde samtidig. Så, hv

Les mer

  Vet du hva som er rasjonelle og irrasjonelle tall?

Vet du hva som er rasjonelle og irrasjonelle tall?

Tall er et av hovedelementene i matematikk. Så lenge vi lærer matematikk, vil det være mange typer tall som vi vil møte, hvorav den ene er rasjonelle og irrasjonelle tall. Begge deler er en del av typen reelle tall eller kan kalles reelle tall.  Forstå rasjonelle og irrasjonelle tall Som vi allerede vet, er rasjonelle og irrasjonelle tall en del av den reelle talltypen, som kan skrives i desimalform, men selvfølgelig har de forskjeller som skiller dem selv om de er en del av reelle tall. Hva e

Les mer

  Konsept og anvendelse av Archimedes-loven

Konsept og anvendelse av Archimedes-loven

Navnet Archimedes kan være kjent for folk flest, spesielt de av dere som for tiden går i 11. klasse. Ja, han er en matematiker og oppfinner fra Hellas som bodde mellom 287 f.Kr. - 212 f.Kr. Han er kjent for å oppdage loven om hydrostikk eller bedre kjent som Archimedes Law. Opprinnelsen til denne loven var enkel. Me

Les mer

  Oksidasjonsnumre eller tall: Definisjon, regler og eksempler

Oksidasjonsnumre eller tall: Definisjon, regler og eksempler

Oksidasjonsnummer eller oksidasjonsnummer er noe du vanligvis møter når du studerer kjemi. Et atom vil ha både en positiv og en negativ ladning. Denne positive og negative bestemmelsen stammer fra ønsket om at et atom skal bli stabilt gjennom prosessen med elektronoverføring, et atom kan enten fjerne eller motta et antall elektroner. For

Les mer

  Definisjon og typer illustrasjoner

Definisjon og typer illustrasjoner

Hver gang vi leser bøker, magasiner, romaner, aviser eller andre historier, finner vi ofte bilder eller bilder som utfyller historien. Bildet eller bildet er kjent som et illustrasjonsbilde. Men, vet du hva en illustrasjon er? Og hva er typene? Illustrasjon eller illustrare kommer fra latin som betyr å forklare eller forklare. D

Les mer

  Bli kjent med strukturen til det menneskelige skjelettet og dets funksjoner

Bli kjent med strukturen til det menneskelige skjelettet og dets funksjoner

Visste du at selv når vi er født, er de små kroppene våre fylt med bein? Det er minst 270 bein som utgjør det menneskelige skjelettet ved fødselen. Dette tallet krymper deretter til omtrent 206 bein når du går inn i voksen alder, som et resultat av at flere bein slår seg sammen. Benene som utgjør det menneskelige skjelettet blir deretter delt i 2 deler, nemlig det aksiale skjelettet, som består av 80 bein, og det blindtarmsskjelettet som består av 126 bein. Aksialramm

Les mer