Forstå posisjonen og funksjonen til Pancasila

Pancasila er grunnlaget for verdensstaten. Med henvisning til dette brukes Pancasila også som en referanse i alle statlige politiske utforminger, sammen med grunnloven. Men ikke bare det, Pancasila er også ideologien til nasjonen som betyr at Pancasila er vår guide, som borgere i verden, i å oppføre seg.

Pancasila stammer fra Jakarta-charteret som senere ble forordet til grunnloven fra 1945. Endringene som ble gjort i Jakarta-charteret, var inneholdt i det første forskriftet som opprinnelig lyder: "Guddom med plikt til å utføre islamsk lov for sine tilhengere" endret seg da til "Gud allmektig."

Nå, nå, la oss si at de fleste av oss har husket det - fra første til femte forskrift er det ikke lett å studere historien, men å bruke den uansett. Spesielt hvis vi ikke forstår posisjonen og funksjonen til Pancasila selv.

Spørsmålet er nå, hva er Pancasilas posisjon og funksjon i verden?

Pancasilas posisjon og funksjon

Som grunnlag for staten er Pancasila grunnlaget som har blitt makten for grunnleggelsen av verden. Dette er også sjelen til verdensnasjonen, noe som betyr at ånden til Pancasila er i stand til å gjenopplive verdensnasjonen. Som en nasjonal personlighet har Pancasila en særegen stil som skiller verdensnasjonen og andre nasjoner.

Pancasila er også kilden til alle lover. Dette betyr at alle lover som er samlet og håndhevet i verden er basert på Pancasila. Som en edel avtale er Pancasila laget av verdens mennesker en avtale som representerer folkets stemme. Pancasila gjenspeiler også idealene og målene til verdensnasjonen om å bli et rettferdig og velstående land.

Som det eneste prinsippet i nasjonens og statens liv, blir Pancasila sett på som normen som styrer samfunnet. Pancasila som moral av utvikling gjør at utvikling må referere til den.

Betydningen av Pancasila

Betydningen av Pancasila kan deles i to, nemlig som grunnlaget for staten og som et livssyn for nasjonen.

Som grunnlag for staten er Pancasila grunnlaget eller filosofien til staten. Pancasila regulerer også statsadministrasjonssystemet og blir grunnlaget for å implementere statlig styring. I mellomtiden, som en nasjonssyn på livet, er Pancasila en retningslinje i holdning og oppførsel. Dette betyr at våre handlinger som verdens mennesker ikke må komme i konflikt med Pancasila. Dette ble gjort slik at idealene og målene til nasjonen som angitt i Pancasila ble oppnådd.