Forstå helheter og eksempler

Å snakke om matematikk er absolutt ikke komplett uten å diskutere tall. Selve tallet er et matematisk konsept som brukes til oppregning og måling. Symbolet eller symbolet som brukes til å representere dette (et tall) kalles et tall- eller tallsymbol. I matematikk har begrepet antall blitt utvidet gjennom årene til å omfatte nuller, negative tall, rasjonelle tall, irrasjonelle tall og komplekse tall.

Forstå helheter

Mellom disse tallene, la oss si rasjonelle tall, blir ytterligere delt inn i brøker og hele tall. Heltall i seg selv er et sett med tall som inkluderer hele tall, naturlige tall, primtall, sammensatte tall, null tall, ett tall, negative tall, oddetall og partall.

Heltall oppnås når vi kombinerer negative tall med hele tall. Symbolet er bokstaven 'Z', som kommer fra tysk, 'Zahlen' og betyr nummer.

Z = {…, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,…}

Settet med positive tall er kjent som naturlige tall. Det naturlige tallet pluss null kalles et helt tall. Settet med hele tall pluss negative tall kalles et heltall.

Basert på tallinjen vet vi at hvert heltall på tallinjen er større enn noe heltall til venstre og omvendt.

Talllinjen fortsetter på ubestemt tid på begge sider. Basert på dette kan det ikke være noe heltall som er det minste eller største.

For heltall 'a' som følger andre heltall er det kjent som After Value. Så verdien etter null er 1, verdien etter 3 er 4 og verdien etter -3 er -2. I mellomtiden er heltallet 'a' som er på venstre side før heltallet kjent som verdien før. For eksempel er verdien før 3 2, verdien før -4 er -5.

Retningen til heltallet er angitt med symbolet (+ eller -), som er til høyre for 0 eller til venstre for 0 på tallinjen.

Positivt heltall

Negativt heltall

Nummer 0 (null)

Heltalsoperasjoner

Tillegg av heltall

Legg til +3 og +2

For det, skiftet først 2 enheter til høyre for nummer 0, deretter skiftet 3 enheter til høyre for nummer 2. Som et resultat flyttet vi hele 5 enhetene fra null.

Eksempel 2: Å legge til positive heltall og negative heltall

Legg til -3 og +2

Først skifter du 2 enheter til høyre fra null, og deretter skifter du 3 enheter mot venstre. Samlet sett skiftet vi 1 enhet til venstre fra null (-1).

Merk : Når vi legger til to heltall, endres ikke symbolene som er knyttet til tallene.

Eksempel:

3 + (+4) = 3 + 4 = 7

5 + (-3) = 5 - 3 = 2

Trekk heltall

Trekk +2 fra +3

Skift først 3 enheter til høyre fra null, og skift deretter 2 enheter mot venstre. Som et resultat flyttet vi 1 enhet til høyre fra null.

Merk: Når vi trekker et heltall med et annet heltall, endrer vi tegnet og legger deretter de to tallene sammen.

Eksempel:

3 - (+5) = 3-5 - -2

(-4) - (-6) = (-4) + 6 = 2

Multiplikasjon av hele tall

Når vi multipliserer to heltall med samme symbol, bruker vi en absolutt verdi, og resultatet er et positivt symbol. Positiv x positiv = positiv, mens negativ x negativ = positiv.

Eksempel: +4 x +5 = 20 eller -2 x -5 = 10

Heltall divisjon

Atha planlegger å gi fire dukker til sine fire venner som takk. Han har 12 dukker. Hvis det fordeles jevnt, får hver venn 3 dukker. Dette er en delingsprosess. Fra dette vet vi at 12: 4 = 3

Original text