Bestemme grenseverdien for utløsningsfunksjonene

Grensen for trig-funksjonen er definert som den nærmeste verdien til en vinkel i trig-funksjonen. Denne beregningen kan erstattes som grensen for en algebraisk funksjon, men med en trigonometrisk funksjon som må endres først.

Den trigonometriske funksjonen må konverteres til en trigonometrisk identitet for en ubestemt grense, som er en grense som, hvis den blir erstattet, vil være 0. I tillegg er det også en måte å beregne en ubestemt grense uten å bruke den trigonometriske identiteten, men ved å bruke den trigonometriske grensenesetningen. Andre bruker både identitet og teorem samtidig.

For å bestemme grenseverdien av trigonometriske funksjoner, er det forskjellige måter som kan brukes, nemlig numeriske metoder, substitusjon, factoring, peer times og derivater.

(Les også: Måle synlighet ved hjelp av trigonometriske formler)

Men basert på verdien, kan vi dele denne formelen i to, det vil si de som er nær tallet og nær null.

X Nærmer seg et tall

Hvis vi har grensen for den trigonometriske funksjonen hvis x er tilnærmet tallet c, kan vi bestemme verdien ved å erstatte c i trig-funksjonen. Formlene er som følger.

trigonometrisk grensefunksjon

X Nærmer seg null

Hvis xen til en trigonometrisk funksjonsgrense nærmer seg null, kan vi bruke formlene nedenfor.

trigonometrisk funksjonsgrense 2

Hvis den ubestemte formen er 0/0 ∞ / after etter å ha erstattet verdien av x i trig-funksjonen, kan du bruke L'Hospitals regel for å bestemme grenseverdien for den trigonometriske funksjonen, nemlig

verdien av den trigonometriske funksjonen

Intuisjon Forståelse av grensene for utløsningsfunksjoner

Intuitiv forståelse av grensen til en trigonometrisk funksjon er den samme som grensen for en algebraisk funksjon. Grensen for trig-funksjonen eksisterer hvis og bare hvis venstre grense og høyre grense eksisterer og venstre grense er lik høyre grense.

intuisjonsgrense-funksjon