Definisjon av en løsning og dens komponenter

Hvem liker å drikke søt te? For å produsere denne drikken trenger vi ikke bare vann, men også sukker som søtningsmiddel. Tevannet her er et eksempel på en løsning, mens sukker er en løsemiddel. Nå, når vi snakker om løsninger og oppløste stoffer, hva er egentlig meningen med løsning?

I kjemi kan en løsning defineres som en homogen blanding av to eller flere stoffer som ikke reagerer kjemisk, og deres sammensetning kan variere. Hvis løsningsmidlet som er brukt er i vann, er løsningen kjent som vandig løsning, og hvis løsningsmidlet som er brukt er annet enn vann, er løsningen kjent som en ikke-vandig løsning.

En løsning består av et løsningsmiddel (løsemiddel) og et løsemiddel (løsemiddel), eller også kalt en løsningskomponent. I den søte teoppløsningen ovenfor er vann et løsningsmiddel, mens sukker er et løsemiddel. Nå, hvis vi tar hensyn, her kan vi ikke lenger skille løsemiddel- og løsemiddelpartiklene, ikke sant?

(Les også: Introduksjon til støkiometri i kjemi)

I en løsning kalles et stoff som har en mindre mengde et (stoff) oppløst eller oppløst, mens et stoff som har en større mengde enn andre stoffer kalles et løsningsmiddel eller løsemiddel. Prosessen med å blande et løsemiddel og et løsningsmiddel for å danne sin egen løsning kalles oppløsning eller oppløsning.

Konsentrasjon av løsningen

Sammensetningen av løsemidlet og løsningsmidlet i løsningen uttrykkes i form av konsentrasjonen av løsningen. Konsentrasjon uttrykkes vanligvis i forholdet mellom mengden oppløst stoff og den totale mengden av stoffet i oppløsningen, eller i forholdet mellom mengden oppløst stoff og mengden løsningsmiddel. Konsentrasjon kan forklares kvalitativt eller kvantitativt.

Kvalitativt er det to typer løsninger, nemlig fortynnede løsninger og konsentrerte løsninger eller konsentrerte løsninger.

I fortynnede løsninger er mengden løsemiddel som er tilstede relativt liten. Mens det i en konsentrert løsning er mengden løsemiddel tilstede relativt stor. Eksempler på noen konsentrasjonsenheter er molar, molal og parts per million (parts per million, ppm).