Definisjon av sosial handling

I det sosiale livet er det ikke overraskende om du jobber sammen for å opprettholde rensligheten og skjønnheten i omgivelsene. For eksempel ved å jobbe sammen for å rydde nabolaget i helgene. Dette er et eksempel på sosial handling i samfunnet. Men vet du betydningen av sosial handling?

Sosial handling er et av de viktigste begrepene innen samfunnsvitenskap. Hvor er disse sosiale handlingene handlinger utført av mennesker i forhold til andre mennesker. Når det gjelder kjennetegn ved sosial handling, utføres disse handlingene ved å vurdere andres atferd, sosiale handlinger har retninger og konsekvenser, og handlinger som påvirker og påvirkes av andre.

I det vesentlige er det 3 teorier innen sosiologi som kan definere betydningen av sosial handling, nemlig symbolsk interaksjonsteori, situasjonsdefinisjonsteori og dramaturgiteori.

1. Symbolisk interaksjonsteori

Denne symbolske interaksjonsteorien er en av de mest brukte teoriene i sosiologisk forskning. Hvor antar denne teorien at mennesker danner mening gjennom kommunikasjonsprosessen. Denne teorien fokuserer på viktigheten av selvkonsept og oppfatninger som individer har basert på interaksjoner med andre individer.

(Les også: Sosial interaksjon: Definisjon, kjennetegn og betingelser for forekomst)

Denne teorien ble fremmet av George Herbert Mead. Ifølge ham er menneskelig interaksjon ved å bruke symboler eller tegn som har betydning. Det er 3 hovedpunkter i denne symbolske interaksjonen, nemlig; mennesker handler på de betydninger som andre mennesker gir dem, betydninger blir skapt i menneskelige interaksjoner, og betydninger blir modifisert gjennom tolkning.

Et vanlig eksempel som eksisterer i samfunnet er når noen dør, for å gi et tegn på at noen sørger eller sørger, vil beboerne gi et gult flaggsymbol eller skilt rundt begravelsesmiljøet. Dette er gjort for å formidle et budskap til seerne om at noen har dødd.

2. Situasjon Definisjonsteori

Den neste teorien som definerer betydningen av sosial handling er teorien om situasjonsdefinisjon. Denne teorien ble fremsatt av WI Thomas, hvor det ble sagt at mennesker ikke reagerer umiddelbart når de får ytre stimuli. En persons handlinger blir alltid innledet av et vurderingsstadium og omtanke eller eksterne stimuli blir valgt gjennom en prosess for å tolke situasjonen eller lage en definisjon som deretter gir en mening.

Et eksempel på at noen gir hilsener, stimulansen som vil oppstå er responsen som blir valgt og gitt mening først. For eksempel får en jente en hilsen fra en mann hun ikke kjenner, så tolker hun at hilsenen fra mannen ikke er basert på god tro, så har jenta en tendens til å reagere i form av handlinger som samsvarer med hennes tolkning, for eksempel å ignorere hilsenen.

3. Dramaturgi teori

Denne teorien ble først laget av Erving Goffman i 1959 i sitt arbeid med tittelen "Presentasjon av selvet i hverdagen." Dramaturgi er en teori som antyder at teater og drama har samme betydning som sosial interaksjon i menneskelivet.

Dramaturgi er en utdyping av begrepet sosial interaksjon, som markerer individuelle ideer som deretter utløser sosial endring i samfunnet mot den moderne tiden. Denne Dramaturgi-teorien dukket opp som en reaksjon på sosiale og rasekonflikter i samfunnet.

Et eksempel, en fotballspiller som ser streng og hard ut i møte med motstandere på det grønne feltet, men når han kommer hjem blir han en mild og munter person kort tid etter å ha møtt kona og barna.