Avdelinger og fakulteter ved UIN Jakarta

Hvem av dere, som for tiden sitter i klasse XII, er fortsatt forvirret om å velge et destinasjonsuniversitet? For at forvirringen ikke skal forsvinne, er det bedre å finne ut følgende ting først: hvilken hovedfag du er interessert i, og på hvilken høyskole du kan få denne hovedfag. For å hjelpe deg vil vi denne gangen diskutere om UIN Jakarta.

Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN), Jakarta, er en islamsk høyskole som ligger i Ciputat, Sør-Tangerang. Men gjør ingen feil, selv om UIN Jakarta som et islamsk universitet tilbyr mange fakulteter og avdelinger, som økonomi og næringsliv, vitenskap og teknologi og helsevitenskap. For mer informasjon, la oss ta en titt på listen over avdelinger og fakulteter ved UIN Jakarta.

(Les også: Hundrevis av år, dette er de 10 eldste universitetene i verden)

UIN Jakarta grunnutdanningsprogram har 12 fakulteter, nemlig fakultetet for Tarbiyah og lærerutdanning, fakultetet for Adab og humaniora, fakultetet for ushuluddin, fakultetet for sharia og jus, fakultetet for Da'wah og kommunikasjonsvitenskap, fakultetet for Dirasat Islamiyah, det psykologiske fakultet, det fakultet for økonomi og økonomi, det fakultet for naturvitenskap og teknologi, Fakultet for helsevitenskap, Fakultet for samfunns- og statsvitenskap og Fakultet for medisin.

Fakultetet for Tarbiyah og lærerutdanning består av følgende avdelinger.

 1. Islamsk utdannelse
 2. Arabisk språkopplæring
 3. Engelsk språkutdanning
 4. Samfunnsfaglig utdanning
 5. Matematikkopplæring
 6. Biologiutdanning
 7. Kroppsøving
 8. Kjemiutdanning
 9. Utdanningsledelse
 10. World Language and Literature Education
 11. MI / SD Lærerutdanning
 12. Islamsk utdanning i tidlig barndom (PIAUD)

Fakultet for adab og humaniora består av følgende hovedfag.

 1. Arabisk språk og litteratur
 2. engelsk litteratur
 3. Tarjamah (arabisk)
 4. Bibliotekvitenskap

Ushuluddin-fakultetet består av følgende avdelinger.

 1. Studie av religioner
 2. Kunnskap om Koranen og Tafseer
 3. Hadith Science
 4. Aqidah og islamsk filosofi
 5. Sufisme

Fakultet for sharia og jus består av følgende hovedfag.

 1. Sammenligning av skoler
 2. Islamsk familielov (Akhwal Syakhsiyyah)
 3. Forfatningsrett (Siyasah)
 4. Islamsk straffelov (Jinayah)
 5. Sharia økonomisk lov (Muamalat)
 6. Jusstudier

Fakultetet for Da'wah og kommunikasjonsvitenskap består av følgende avdelinger.

 1. Islamsk kommunikasjon og kringkasting
 2. Veiledning for islamsk rådgivning
 3. Da'wah Management
 4. Islamsk samfunnsutvikling
 5. Sosial velferd
 6. Journalistikk

I mellomtiden består Dirasat Islamiyah-fakultetet av bare en avdeling, nemlig Dirasat Islamiyah-avdelingen. Det psykologiske fakultet har også bare en avdeling, nemlig Psykologiavdelingen.

Fakultet for økonomi og næringsliv består av følgende avdelinger.

 1. Ledelse
 2. Regnskap
 3. Økonomisk utvikling
 4. Syariah-bank
 5. Sharia økonomi

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har følgende hovedfag.

 1. Teknisk informasjon
 2. Agribusiness
 3. Informasjonssystemer
 4. Matematikk
 5. Biologi
 6. Kjemi
 7. Fysikk
 8. Bergverk

Det helsevitenskapelige fakultet består av følgende avdelinger.

 1. Folkehelse
 2. Apotek
 3. Sykepleievitenskap

Fakultetet for samfunnsvitenskap og statsvitenskap består av følgende avdelinger.

 1. Sosiologi
 2. Statsvitenskap
 3. Internasjonale relasjoner

Det medisinske fakultet består bare av en avdeling, nemlig Institutt for medisin.