Hvordan oppstår regnet?

Verden er et tropisk land med to årstider, nemlig den tørre årstiden og regntiden. I løpet av den tørre årstiden vil været være litt fuktig ledsaget av brennende varme, mens regntiden er det motsatte. Været er litt kjøligere, med potensial for regn å forekomme nesten hver dag. Nå som vi snakker om regn, har noen av dere noen gang lurt på, hvordan skjer den faktiske prosessen med regn?

På jorden kan regn i seg selv tolkes som prosessen med å kondensere vanndamp i atmosfæren til vannpartikler som er tunge nok til å falle og vanligvis kommer til land. Regnet skjer ikke umiddelbart. Regn er en form for nedbør som er en del av den hydrologiske syklusen. I selve verden er det minst tre typer regn, nemlig frontregn, orografisk regn og senitregn.

Frontregner oppstår når sommervind som fører fuktighet, møter luft med lav temperatur. Møtet foregår i frontområdet, som er et sted som letter prosessen med kondens og skydannelse.

(Les også: Hva skjer hvis det aldri blir funnet penger?)

I mellomtiden forekommer ofte orografiske regn i fjellområder eller høylandet. Denne typen regn dannes på grunn av tilstedeværelsen av vanndamp som føres inn i fjellområder, og deretter møter luft med lav temperatur, slik at kondens oppstår og danner skyer.

Den siste typen regn er senitregn. Dette regnet er også kjent som konveksjonsregn. Zenith-regn forekommer vanligvis i ekvatorialområdet. Dette regnet oppstår når passordvindene i nordøst møter passatvindene i sørøst for å danne klumper som deretter stiger på grunn av solvarmen. Som et resultat synker temperaturen rundt skyen og skymassen øker.

Så, hva skjer den generelle prosessen med regn?

Regndannelse starter fra solvarmen som forårsaker fordampning eller fordampning. På dette stadiet fordamper vannmasser på jorden, som hav, elver og innsjøer, for å produsere vanndamp. Dampen løftes ut i atmosfæren og kondenseres.

Den kondenserte dampen blir til dugg fordi temperaturen rundt dampen er lavere enn selve dampen. Jo høyere temperatur gjør at dugg blir til vanndråper som kondenserer for å danne skyer.

Forskjellen i lufttrykk over himmelen resulterer i bevegelse av luft eller vind. Vinden fører skyene til et sted der temperaturen er lav. Skyene som samler seg blir store grå skyer. Denne prosessen er kjent som kull.

Så, kom vannet i skyene ned på jorden?

Først når skyforholdene ikke lenger er i stand til å holde vann, slik at vanndråpene på jorden blir regn. For det andre, når vanndråpene i skyen tiltrekkes av tyngdekraften, blir det regn.