Bakgrunn og virkning av den amerikanske revolusjonen

En nasjon eller et land må oppleve utvikling eller endring. Noen ganger kan denne endringen ta form av en revolusjon. Revolusjon er en sosial og kulturell endring som skjer raskt og involverer hovedpunktene i samfunnslivet. Revolusjon kan planlegges eller ikke. En av de store verdensrevolusjonene er den amerikanske revolusjonen.

Den amerikanske revolusjonen varte fra 1765 til 1783. Det var flere faktorer bak denne revolusjonen, nemlig forestillingen om frihet i politikk og handel, fremveksten av ulike typer skatter og hendelsene til Boston Tea Party .

Den amerikanske revolusjonen er ofte kjent som Amerikas uavhengighetskrig mot Storbritannia. I 1763 vant Storbritannia krigen mot Frankrike. Som et resultat kjøpte de franske land og kolonier i Amerika. Da Storbritannia kontrollerte Amerika, var denne forståelsen av kolonistenes frihet i konflikt med den britiske regjeringen som forsto at kolonien var en koloni.

Den britiske regjeringen mente også at de kontrollerte koloniene i Amerika og hadde rett til å monopolisere markedet. Kolonistene avviste imidlertid eksistensen av denne monopolregelen og ønsket frihet i handel.

I tillegg var koloniene i Amerika underlagt ulike typer belastende avgifter, som teavgiften og sukkeravgiften. De følte seg fornærmede fordi folket i kolonien ikke hadde noen representasjon i det britiske parlamentet, selv om de betalte skatt. De begynte å protestere i 1765.

I 1773 skjedde Boston Tea Party- hendelsen som ytterligere førte til den amerikanske revolusjonen. På den tiden brakte den britiske regjeringen te til Boston Harbor i Amerika. I protest forkledde de amerikanske massene seg som indianere og kastet teen i havet.

Hendelsen utløste Englands sinne. De tilbakekalte deretter alle administrative rettigheter til kolonien i 1774.

De amerikanske massene aksepterte det ikke. De motarbeidet ved å etablere selvstyre og nektet å bli identifisert med Storbritannia. Krig brøt til slutt ut mellom de britiske koloniene og det britiske imperiet.

I 1781 erklærte det britiske imperiet endelig overgivelse og undertegnet et fredsnotat to år senere.

Den amerikanske revolusjonen hadde sine implikasjoner for verden. Denne revolusjonen ble en motivasjon eller drivkraft for andre nasjoner til å oppnå uavhengighet og motsette seg verdensundertrykkelse. I tillegg gjorde den amerikanske revolusjonen også verden klar over at den kongelige grunnloven kunne motarbeides.