Definisjon av eksponenter og deres typer

Matematikk er veldig viktig og nødvendig i hverdagen. Matematiske beregninger er en del av en beslutning fordi resultatene er sikre. Dette er fordi matematikk er en eksakt vitenskap. Det er multiplikasjon, subtraksjon, divisjon som er grunnlaget for matematikken. I utviklingen av multiplikasjon er det for eksempel det som kalles eksponenter. Hva er det? Og hva er typene eksponenter?

Eksponenten er gjentatt multiplikasjon av et tall, der tallene kan ha positive heltall, null eller negative heltall. Enkelt sagt er skrivingen av tall av denne typen som følger: an = axaxax ... ..xa

a kalles basen eller basenummeret, mens n kalles eksponenten eller eksponenten

Det er tre typer eksponenter som må være kjent, inkludert positive eksponenter, negative eksponenter og null krefter.

Positiv runde

Operasjonen av positive heltall har flere egenskaper som kan brukes til å gjøre beregningene enklere. Her er egenskapene til nummeroperasjonen:

  • Multipliser eksponentene

I den første egenskapen kan multiplikasjonen av disse tallene skrives med formelen:

am x an = am + n

(Les også: Hva er matematisk induksjon?)

Eksempel på problem: Forenkle multiplikasjonsskjemaet for eksponenten 42 x 44

løsning: 42 x 44 = 42 + 4 = 46

  • Divisjon av eksponenter

I den andre egenskapen kan delingen av eksponenter skrives med formelen:

am: an = am-n

Eksempel på problem: Forenkle dette tallinndelingsskjemaet: 36: 34

løsning: 36: 34 = 36-4 = 32

  • Kraftnumre

I den tredje egenskapen kan den skrives med formelen (am) n = amxn

Eksempel på problem: Forenkle denne kraftformen (32) 4?

Løsning: (32) 4 = 3 (2 × 4) = 38

  • Multipliser lik tall

I den fjerde egenskapen kan følgende formel skrives: am x bm = (axb) m

Eksempel på problem: Forenkle multiplikasjonsformen til denne eksponenten 23 x 53?

Løsning: 23 x 53 = (2 x 5) 3 = 103

  • Fordeling av tall til samme makt

I den femte egenskapen kan den skrives med en formel

like krefter

Eksempel på problem: finn en annen form for deling av tallene til kreftene 35/45

Løsning: 35/45 = (3/4) 5

Null rangering

Hvis a er et helt tall på null måneder (a ≠ 0), så er a0 =

Eksempel på problem: beregne resultatet av effekten etter 100? og 1000?

Løsning: Vær oppmerksom på verdien av a0 = 1, deretter 100 = 1 og 1000 =

Negativ runde

Hvis a er et negativt heltall (a ≠ 0), gjelder an = 1 / an

Eksempel på problem: Konverter skjema 5-2 til et positivt eksponensielt tall

Løsning: Husk arten av negative heltall, svaret

5-2 = 1/52 = 1/25

Så den positive kraften til 5-2 er 1/25