Deduktivt og induktivt, to typer avsnitt du bør vite

Deduktivt og induktivt er to typer avsnitt som vi vanligvis støter på når vi studerer verdensspråkstimer. Begge har spesielle funksjoner som skiller dem ut. Selve avsnittet er en sammensetning av mange setninger og inneholder en idé. Det er ideens posisjon som er måten å kategorisere deduktive og induktive avsnitt. Ved denne anledningen vil vi diskutere deduktive og induktive avsnitt videre sammen med korte eksempler.

Definisjon av deduktive og induktive avsnitt

Du bør vite forskjellen mellom disse to typer avsnitt. For å være i stand til å kjenne forskjellen mellom de to, la oss vurdere egenskapene og eksemplene.

Deduktivt avsnitt

Deduktiv er en type avsnitt som er utviklet med et deduktivt mønster. Med utgangspunkt i forklaringen på generelle forhold vil en spesiell setning bli lagt til for å avklare den generelle forklaringen. Det deduktive avsnittet kan sees fra setningens plassering eller hovedideen i begynnelsen av avsnittet.

Hvis vi sorterer det, er egenskapene til et deduktivt avsnitt som følger:

  • Hovedsetningen eller hovedideen er i første setning i avsnittet.
  • Har et generelt-spesielt-spesielt-spesielt mønster.
  • Hovedsetningen er spesifisert med en forklarende setning.

Eksempler på deduktive avsnitt:

Ulykker på grunn av sjåføreløshet er fortsatt vanlig . Gjennom 2019 har 15 mennesker omkommet på grunn av trafikkulykker, spesielt på bomveier. Å kjøre når du er søvnig er en av de største bidragsyterne til tallene ovenfor. Dette kan føre til en rekke trafikkulykker som resulterte i skade for mange mennesker. Ulykker som skyldes uaktsomhet kan skje når som helst, dag eller natt. Så vi må alltid konsentrere oss når vi kjører et kjøretøy på veien. Bortsett fra å være årsaken til ulykker, kan vi også bli ofre.

Induktivt avsnitt

Et induktivt avsnitt er et avsnitt hvis hovedsetning eller idé ligger på slutten av avsnittet. I samsvar med induksjonsmønsteret, nemlig ved å beskrive spesifikke ting først, som deretter blir konkludert med mer generelle ting. Induktive avsnittstyper begynner med forklarende setninger i form av fakta, eksempler, detaljer eller bevis som deretter konkluderes på slutten av avsnittet. 

Kjennetegnene ved et induktivt avsnitt som vi kan konkludere med er som følger:

Begynner med en spesiell forklaring.

  • Den forklarende setningen som kommer før hovedsetningen, er i form av fakta, eksempler, spesielle detaljer eller bevis som støtter utsagnet på slutten av setningen
  • Hovedsetningen er plassert på slutten av avsnittet (konklusjon).
  • Mønsteret er spesialspesifikt-spesial-generelt.

Det er flere typer induktive avsnitt, nemlig generaliseringer, analogier, årsakssammenhenger og sammenligninger.

Eksempel på et induktivt avsnitt:

Å ikke være nær hverandre på dette tidspunktet er et must, i tillegg til å opprettholde kroppens immunitet for å holde seg frisk. Bruk av masker er også vår viktigste forpliktelse for å unngå og forhindre spredning av denne pandemien, særlig nå som regjeringen har implementert PSBB som et forsøk på å begrense spredningen av viruset. La oss for det følge regjeringens anbefalinger slik at vi kan unngå COVID-19-viruset.

Konklusjon

Plasseringen av hovedsetningen eller ideen kan være den enkleste differensiereren for deg å legge merke til ved å skille deduktive og induktive avsnitt. Det er også mange andre egenskaper du kan bruke, for eksempel setningsmønstre. 

Så det er en forklaring på deduktive og induktive avsnitt, sammen med et kort eksempel. Har du et spørsmål? Hvis det er, kan du skrive det i kommentarfeltet. Og ikke glem å dele denne kunnskapen med publikum!