Definisjon og typer kooperativer

Noen av oss er absolutt kjent med begrepet kooperativ, ikke sant? Hvis det vises til lov nr. 17 av 2012 artikkel 1, er et kooperativ en juridisk enhet opprettet av en person eller en kooperativ juridisk enhet, med separasjon av eiendelen til medlemmene som kapital for å drive en virksomhet, som oppfyller vanlige ambisjoner og behov. I implementeringen har kooperativer ikke bare prinsipper, grunnlag, prinsipper, verdier og mål, men også typene. Så, hva er typer kooperativer?

I utgangspunktet er kooperativer delt inn i mange typer. Noen er basert på type virksomhet, basert på nivå, det er også basert på nivå og medlemsstatus. For eksempel tjenestemannskooperativer, ansattes kooperativer, skolekooperativer og så videre.

(Les også: Forstå økonomi)

Nedenfor vil vi diskutere hvilke typer kooperativer basert på type virksomhet og nivåer.

Typer kooperativer basert på forretningstyper 

Bedømt etter type virksomhet er andelslag delt inn i fire, nemlig produsentkooperativer, forbrukerkooperativer, sparekostnader og lånekooperativer og servicekooperativer.

1. Produsentenes andelslag

Producer's Cooperative er et kooperativ som leverer tjenester i anskaffelse av produksjonsvarer. Generelt består produsentkooperativer av små gründere (UMKM = Micro, Small and Medium Enterprises) ved å utføre aktiviteter for å skaffe rå- og støttemateriell til sine medlemmer.

2. Forbrukerkooperativer

Forbrukerkooperativer er kooperativer som leverer daglige nødvendigheter. Hovedaktiviteten til forbrukerkooperativer er å kjøpe og deretter selge varer eller tjenester, slik at kooperativet her fungerer som en distributør for produsenter og forbrukere.

3. Sparing og lån kooperativ

Spare- og lånekooperativer eller kredittkooperativer er kooperativer som tilbyr sparepenger og lånevirksomheter som betjener sine medlemmer. Sparings- og lånesamarbeidsvirksomheten har som mål å hjelpe medlemmene å gi lån med lave renter. Lånepengene gitt av kooperativet forventes å brukes til produktiv innsats og velferden til medlemmene.

4. Servicekooperativer

Servicekooperativer er kooperativer som driver virksomheter som driver med tjenester. Eksempler på denne typen andelslag er transportkooperativer og elselskaper.

Kooperativ Basert på nivå

Type kooperativer basert på nivåer er delt inn i to typer, nemlig primær kooperativer og sekundær kooperativer.

1. Primært andelslag

Primært andelslag er en type andelslag hvor medlemmene består av minst 20 personer. Bortsett fra å måtte oppfylle kravene i vedtektene, må hvert medlem i primærsamvirket også ha de samme målene.

2. Sekundære andelslag

Sekundære andelslag er en type andelslag der medlemmene består av en kombinasjon av primære andelsbyråer og har en bredere arbeidsdekning. Akkurat som primære kooperativer der hvert medlem må ha de samme målene, her må hvert kooperativ også ha de samme interessene og målene. På den måten vil aktivitetene som blir utført være mer effektive.

(Les også: Ulike økonomiske systemer i verden, hva er de?)

Sekundære andelslag kan videre deles inn i flere typer, nemlig sentrale andelslag (bestående av minst 5 primære andelslag); Felles kooperativer (medlemmer av minst 3 sentrale kooperativer); Foreldrekooperativ (minimumsmedlemmer er 3 andelslag).