Seks måter å skrive et godt og riktig akademisk essay

Et essay er en type tekst som har vært kjent siden 1500-tallet og ble introdusert av en fransk filosof ved navn Montaigne. Han skrev en bok som inneholder flere anekdoter, så vel som hans observasjoner om essays. Måten å skrive essays i dag er absolutt veldig forskjellig fra hundrevis eller til og med tiår siden, spesielt akademiske essays.

I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan du skriver et godt og riktig akademisk essay.

Definisjon og hvordan du skriver et essay

Et essay er en serie skrifter som inneholder meninger og har en subjektiv eller argumenterende karakter. De personlige synspunktene eller meningene som presenteres, må være logiske og kan forstås godt. Argumentene som presenteres i essayet må også støttes av fakta, slik at essayet ikke blir en fiktiv eller fantasifull forfatterskap.

I mellomtiden er et akademisk essay et essay som er argumentativt, som er et essay som gir et perspektiv på et problem basert på litteraturgjennomgang eller forskning.

Formålet med essayskriving

Hensikten med å skrive et essay er å overbevise leseren og få publikum til å akseptere forfatterens mening . Oppfatningen som forfatteren prøver å formidle angående en hendelse, må overbevise leseren. Derfor bør essayet ledsages av data. 

Essay Structure

Essays har generelt en enkel struktur. Strukturen for å skrive et godt essay på verdensspråket består av tre strukturer, nemlig en introduksjon , innhold eller diskusjon , og en konklusjon eller konklusjon .

Hvordan skrive et essay

Når du skriver akademiske essays, er det flere måter du kan følge for å lage et godt essay. Her er måtene:

1. Bestem formålet med skriving

Å bestemme formålet med skrivingen kan gjøre det lettere for oss å bestemme ideer og velge riktig essayformat. En type akademisk essay som ofte brukes som skole- eller forelesningsoppgave, er et argumenterende essay. Argumenterende essays tar sikte på å gi et perspektiv på et problem basert på en litteraturgjennomgang eller forskning.

2. Lag et skriftlig omriss

Skrive konturer brukes til å kartlegge ideer. Ideer kan settes i form av en kort setningsliste eller tankekartlegging.

3. Utvikle et essay i henhold til strukturen

En klar struktur kan bidra til å formidle ideer som det er lett for leserne å forstå. Generelt består strukturen i et akademisk essay av minst to hoveddeler, nemlig avhandlingen og argumentasjonen.

Oppgaven er organisert i et innledende avsnitt eller første ledd som inneholder hovedideene som skal foreslås. 

Argumenter inkluderer grunner så vel som bevis som vil støtte hovedideen. 

Vi kan også legge til en konklusjon på slutten av essayet for å oppsummere ideene vi har prøvd å formidle.

1. Hvert avsnitt har en hovedsetning

Å starte et avsnitt med en hovedsetning vil representere fokuset for argumentet du vil formidle og inneholde viktig informasjon. Følg hovedsetningen med en rekke spesifikke setninger som kan støtte ideen du vil formidle.

2. Bruk formell og objektiv ordforråd

Et akademisk essay må bruke en formell og objektiv språkstil. Unngå uformelle og følelsesmessige ord. Dette vil forringe kvaliteten på det akademiske essayet ditt.

3. Bruk bevis og eksempler effektivt

Bruk bevis for å støtte argumenter og overbevise leserne. Dette beviset kan være i form av uttalelser fra eksperter eller andre akademiske forfattere som kan siteres fra vitenskapelige bøker eller tidsskrifter. Vær oppmerksom på riktige og konsistente referansestiler.

Vel, det er slik du skal skrive akademiske essays du kan bruke, gjøre essayet ditt så bra som mulig slik at du kan overbevise leserne og få gode karakterer. Har du noen spørsmål om dette? Skriv spørsmålet ditt i kommentarfeltet og ikke glem å dele denne kunnskapen!