Definisjon, årsaker og innvirkning av vannforurensning

Vannforurensning er et stort globalt problem som krever evaluering og revisjon av vannressurspolitikken på alle nivåer (fra internasjonalt nivå til private vannkilder og brønner). Det har blitt sagt at vannforurensning er verdens viktigste årsak til død og sykdom. I det minste registreres det mer enn 14 000 dødsfall hver dag, som er forårsaket av vannforurensning.

Selve vannet er som kjent en av ressursene som er hovedbehovet for alle levende ting, inkludert mennesker. Menneskekroppen består av 80 prosent væske som viser at mangel på vann kan skade helsen.

Cellene i kroppen kan bare fungere i væsker. Stoffene kroppen trenger, transporteres i løsningsform. Ikke bare mennesker, dyr og planter er også avhengig av tilgjengeligheten av vann.

(Les også: Definisjon, årsaker og effekter av jordforurensning)

Selve jordoverflaten er dominert av vann, som er omtrent 71 prosent. Det meste av det er saltvann som finnes i hav og hav. Bare 3 prosent av ferskvannet kan forbrukes av mennesker og er tilgjengelig i elver, innsjøer, kilder og isbreer.

Tilgjengelighet av vann påvirker også spesifikke habitater fordi det kan bestemme antall individer av arten og biologisk mangfold i området. I tillegg bestemmes vannforholdene av jordegenskaper og temperatur.

Gitt vannets betydning for levende ting og miljøet, begynner vi selvfølgelig å bekymre oss for vannforurensning forårsaket av uansvarlige menneskelige aktiviteter. I denne artikkelen vil vi diskutere årsakene og virkningene av vannforurensning og forebygging.

Definisjon og årsaker til vannforurensning

Vannforurensning er en tilstand når en vannlegeme er forurenset av stoffer som kan redusere vannkvaliteten. Disse stoffene kan være i form av avfall, søppel eller giftige materialer som gjødsel og plantevernmidler. Vannforurensning oppstår på grunn av dårlig avfall og avfallshåndtering, slik at unødvendige stoffer slippes ut i vannforekomster, som elver og hav.

Bortsett fra stoffene som kan forurense vannet, forårsaker naturfenomener som vulkaner, algeeksplosjoner, ødeleggelse av fisk, stormer og jordskjelv også store endringer i vannkvaliteten og vannets økologiske status.

Virkningen av vannforurensning

Hvis det er uønskede stoffer som forurenser vannforekomster, kan det påvirke livet i vannet fordi dyr og planter ikke er i stand til å leve ved kontinuerlig å motta stoffer som er skadelige for dem. Dårlig vannkvalitet kan også redusere mengden oksygen og næringsstoffer som støtter livet til vanndyr og planter.

Endring av vanntemperaturer kan også utgjøre en trussel fordi det er akvatiske dyr og planter som er følsomme for endringer i vanntemperaturen.

I mellomtiden for mennesker kan andre konsekvenser av vannforurensning være i form av flom, erosjon, mangel på vannkilder, ras og tap for fiskere, grønnsaksbønder og mennesker som bor i nærheten av elvekysten.

Forebygging

En måte å forhindre uttømming av vann er å resirkulere giftfritt avløpsvann til forskjellige bruksområder, for eksempel rengjøring og vanning i landbruket. Vi kan også redusere bruken av ferskvann og samle opp regnvann. Hvis det er en lekkasje i vannrøret, må du reparere det umiddelbart slik at du ikke kaster bort ferskvann.